Bildredigering

Fantastisk kul att fotografera men sen då? Här är svaret – lär dig sortera och redigera de bästa bilderna för att kunna använda dem när du vill och behöver.

Lightroom (6) – ett användarvänlig sorterings/redigerings program för dina fotografier.

Introduktionskurs i Lightroom 6

Vi går gemensamt igenom hur programmet är uppbyggt, skapar en exempelkatalog du tar med dig hem och en mall för hur du kan namnge dina bilder för att lättare hitta dem vid senare tillfälle. Tittar på ett arbetsflöde, import/export av bilder, tagning av bilder etc. Givetvis får du själv jobba med programmet och prova allt som vi går igenom.

Målet med kursen är att du ska få en god start att själv kunna börja arbeta mer aktivt med Lightroom.

Bildredigering (av dina bilder) i Lightroom 6

Du har jobbat lite i programmet. Vi repeterar, med gemensama kursbilder de enklaste funktionerna i framkallningsdelen (beskärning, exponerings kompensation, skuggor, kontrast etc.) En fördjupande föreläsning av ytterligare funktioner i framkallningsdelen och sedan kommer ni att få tid att arbeta med er egna bilder.  Utifrån deltagarnas frågor som uppkommer under arbetets gång kommer vi i slutet på dagen att ha en gemensam genomgång.

Målet med kursen är att du ska bli mer kreativ och få introduktion till fler verktyg att använda i Lightroom.

Går att köpa digital kursbok på  usb-minne.