Kurs

Att fotografer är en konst, och för att kunna bemästra den behövs kunskap i både hur kameran fungerar men även ett bildseende. När bilden väl är tagen kommer nästa steg att behärska konsten att redigera bilden i datorn.

Bildseende

Kamerans funktioner

Bildredigering