Fotokurs

Privata kurser ordnas på din begäran, både enskilt och i grupp. Inför varje terminstart finns det fotokurser hos Studieförbundet Vuxenskolan, Sensus och ibland NBV och ABF.

Fotokurs 1150 kr, (privat i grupp)

Endagskurser kl 9-15(16), inklusive lunch och fika, i grupp.
– möjlighet att efter avslutad kurs skicka in bilder för feedback.

Enskilda, privata fotokurser (även bildredigering och bildkonsultation)

Vi samspråkar innan kursen och lägger tillsammans upp en plan för vad som skall ingå. Du har möjlighet att helt själv bestämma vad du vill lära dig och vi utgår  från den fotonivån du kan/vill.

850 kr fösta timmen (inkl. startavgift vid varje tillfälle) därefter 550kr/h (Minst 2 timmar/ gång).

Milersättning utanför Getinge, 35 kr/mil. Varje påbörjad timme debiteras.

” Marias universitetsutbildning med pedagogik kommer väl till pass när hon med strålande glädjande håller sina fotokurser. Hon älskar att lära ut det hon brinner för och tycker det är lika spännande varje gång.” /Studieförbundet Vuxenskolan 2015

Fotokurs med fotograf Maria Berg, Ta bättre bilder
Fotokurs med fotograf Maria Berg, Ta bättre bilder